Ruim 20 jaar geleden is de eerste standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) uitgekomen. Daarmee is het richtlijnenproject van het NHG wereldwijd een van de langst lopende en meest succesvolle programma’s voor facts dependent richtlijnenontwikkeling. In de loop van de jaren is de kwaliteit van de standaarden toegenomen. Belangrijke mijlpalen waren de keus voor een scheiding tussen aanbevelingen en onderbouwing met een notenapparaat start jaren negentig en voor de toepassing van systematische literatuursearches op foundation van uitgangsvragen rond de eeuwwisseling. Door de levensduur van het richtlijnenproject en de vlotte introductie van standaarden als onderwijsmateriaal in de (huis)artsenopleiding, is inmiddels een groot deel van de zittende huisartsenpopulatie in Nederland opgegroeid met de standaarden. De meest huisartsen in Nederland gebruiken de standaarden in de dagelijkse praktijk als leidraad. Over 10 jaar zal het aantal huisartsen in Nederland dat niet met de standaarden is opgeleid, op de vingers van een hand zijn te tellen.Vanwege het grote belang van de NHG-Standaarden voor de huisartsengeneeskunde en de kwaliteit daarvan heeft het NHG gemeend de starten met het vertalen van standaarden in het Engels. Daarmee komen de in Nederland geldende facts established richtlijnen ter beschikking van doelgroepen buiten Nederland. Als pilot is begonnen met het vertalen van een tweetal standaarden te weten: M09 – Otitis Media Acuta en M29 – Kinderen met Koorts.Afhankelijk van de ontvangst zal worden besloten uit het totale aanbod van circa ninety NHG-Standaarden meer standaarden te vertalen.

Show description

Read or Download NHG clinical practice guidelines: M09 Acute Otitis Media (AOM) M29 Feverish illness in Children PDF

Best Clinical books

Atlas of Emergency Medicine

This accomplished photo atlas identifies the various stipulations for which visible cues considerably consultant or expedite analysis, therapy and disposition within the emergency division. a short accompanying textual content comprises: description, prognosis, linked stipulations, scientific pearls, differential analysis, ED remedy and disposition and references.

Advances in Clinical Chemistry (Volume 46)

Quantity forty six within the the world over acclaimed Advances in medical Chemistry includes chapters submitted from best specialists from academia and medical laboratory technological know-how. Authors are from a various box of medical chemistry disciplines and diagnostics starting from easy biochemical exploration to state of the art microarray know-how.

Additional info for NHG clinical practice guidelines: M09 Acute Otitis Media (AOM) M29 Feverish illness in Children

Show sample text content

Rated 4.92 of 5 – based on 39 votes